REGIONALNA PLATFORMA
INŻYNIERII PRZYSZŁOŚCI
      NASI PARTNERZY
Horyzont 2020Sporządzamy tematyczne opracowania oraz ekspertyzy o innowacyjności dla firm planujących wdrożenie nowoczesnych maszyn, technologii i przedsięwzięć lub ubiegających się o dofinansowanie na realizację projektów w wielu dziedzinach gospodarki, w tym przede wszystkim w obszarze budowy i eksploatacji maszyn, inżynierii materiałowej, mechatroniki, automatyki i robotyki.

Z naszych usług dotychczas skorzystało kilkadziesiąt firm (w tym głównie MSP, ale także duże przedsiębiorstwa) z regionu Mazowsza, Lubelszczyzny i Śląska.

dr Beata Belina
Zakład Strategii Innowacyjnych
Tel. +48 48 364 9298
Beata.Belina@itee.radom.pl