REGIONALNA PLATFORMA
INŻYNIERII PRZYSZŁOŚCI
Aparatura badawcza do monitorowania procesów destrukcji materiałów
Ciecze obróbkowe ETOKOL
Dwusekcyjna komora grzewcza do urządzeń badawczych
Hybrydowy system do automatycznej kontroli jakości
Komora ciśnieniowa typ KCF-3
Komora d badań emisji formaldehydu wg normy PN-EN 717-2
Komory do badania emisji lotnych związków organicznych
Komora do badania emisji VOC – metoda małej komory
Komora do badania karbonatyzacji betonu
Manipulator robota Transporter
Mikroskop sił atomowych TERRA AFM
Moduł LOAD LOCK
Modułowy układ wykonawczy do pobierania próbek
Penetrometr PL-14
Polimerowy kompozyt regeneracyjny
Robot bazowy Transporter
Smar plastyczny SILFA-T
Specjalistyczny robot inspekcyjny Explorer
Specjalistyczny robot inspekcyjny Pathfinder
Stanowisko badawczo-technologiczne PVD
Stanowisko do badań napędów elektromechanicznych
Stanowisko do badań osłon przeciwwietrznych z czujnikami dymu
Stanowisko do wykrywania wad materiałowych w pierścieniach łożysk tocznych
Symulator działania robotów
System do badania efektywności odzysku ciepła w rekuperatorach stosowanych w instalacjach wentylacji mechanicznej
System sterowania stanowiskiem badawczym procesów EB-PVD
System sterowania stanowiskiem badawczym procesów PA-PVD
System sterowania z zaawansowanymi protokołami transmisji danych
Urządzenie do filtracji zuzytych smarów plastycznych
Urządzenie do testów pełzania przy jednoosiowym rozciągu
Urządzenie do utylizacji zużytych cieczy obróbkowych
Urządzenie T-12UF do badania tarcia i zużycia kół zębatych walcowych
Urządzenie T-28 do badania odporności na kruche pękanie i zużycie ścierne materiałów konstrukcyjnych i narzędziowych
Urządzenie T-29 do badań tribologicznych właściowości smarów plastycznych w podwyższonych temperaturach
Usługa automatyzacji urządzeń i procesów technologicznych z zastosowaniem systemu sterowania sieciowego
Warstwa hybrydowa PN + ALCrTiNmultinano
Wielofunkcyjne stanowisko technologiczne do realizacji hybrydowych technologii obróbki powierzchniowej
Zasilacz grzałek oporowych dużej mocy
Zasilacz łukowego źródła plazmy
Zasilacz magnetronowych źródeł plazmy
Zasilacz polaryzacji podłoża
Zasilacz polaryzacji podłoża do technologii PVD z kluczowanym przebiegiem wyjściowym